درباره ما

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسید. این بنیاد حقوقی تجلی اندیشه های گوناگونی است که برای نگهداری یادگارها و …
ادامه
ادامه
ادامه
ادامه

آخرین مطالب

نشریه اینترنتی رزم

پـادکـسـت هـا

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز، به منظور حفظ آثار و یاد و خاطره ی استاد بهمن کشاورز و همچنین با هدف ارتقای آگاهی جامعه وکلا و علاقه مندان حوزه حقوق، اقدام به تهیه و نشر دادگله های برگزار شده و همچنین گفتارهای مرحوم بهمن کشاورز در قالب فایل های صوتی نموده است. تمامی این فایل ها در این وبسایت در دسترس هستند.

مشاهده ی همه

دسـت نـوشـتـه هـا

مشاهده ی همه

ویـدیـو هـا

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز، به منظور حفظ آثار و یاد و خاطره ی استاد بهمن کشاورز و همچنین با هدف ارتقای آگاهی جامعه وکلا و علاقه مندان حوزه حقوق، اقدام به تهیه و نشر دادگاه های برگزار شده و همچنین گفتارهای مرحوم بهمن کشاورز در قالب فایل های صوتی نموده است. تمامی این فایل ها در این وبسایت در دسترس هستند.

مشاهده ی همه

رویـدادهـا

مشاهده ی همه

تـالـیـفـات

مشاهده ی همه