آسیب شناسی وکالت دعاوی

آنچه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن ، شنیدن ، خواندن و حس کردن در پهنه کار وکالت ، در ایران، است . یعنی نه تحقیقی علمی و مبتنی بر روشهای تحقیقی کتابخانه ای یا میدانی است ، نه یک پژوهش بین‏ المللی در باب موضوع است ، و نه حتی یک بررسی ملی و کشوری می توانش نامید . زیرا از یک سو نگارنده در پی آن نبوده که شغل و حرفه وکالت ، چگونگی آن ، گرفتاری ها و آسیب هایش و بالاخره مزیت ها و   برتری هایش را با موارد همگون در کشورهای دیگر مقایسه کند و نه می تواند ادعا کند آنچه می گوید در سراسر ایران و در حوزه همه کانون های وکلای کشور – که اینک بیست و سه کانون هستند –صادق است.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب