قضا و مزاح

آنچه در پیش رو دارید خاطرات من نیست، بنده این توفیق را داشته ام که بیش از چهل سال در حاکمیت دو نظام مختلف با ویژگی های کاملاً متفاوت زندگی و در دو نظام آموزش عالی کاملاً‌ ناهمگون تحصیل و در دو دادگستری که کمتر شباهتی به هم دارند وکالت کنم . در عین حال کار حین تحصیل از دوران نوجوانی و جوانی در حرفه های مختلف طبعاً باعث شده است چیزهای بسیاری ببینم و بشنوم و بخوانم. این مجموعه گزیده ای از آن دیده ها و شنیده ها و خوانده هاست.
نکته مهم و گفتنی اینکه بسیاری از مطالب کتاب طنز و تعریضی در مورد حرفه ها و مشاغل مختلف قضائی و انتظامی و گاه سیاسی، در بر دارد.

این کتاب یک مجموعه طنز و جُک نیست و آنچه گردآوری شده لزوماً جنبه و صبغه حقوقی ندارد. اما همه موارد رنگ اجتماعی دارند. اما مگر نه این است که بسیاری از کارهای ما ، در حالی که خودمان می پنداریم جدی هستیم ، جنبه شوخی دارد و از هر طنزی طنزتر است؟!

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب