نظریه مشورتی شماره ۶۸۵

نظریه مشورتی شماره ۶۸۵

استعلام :

شرکت تعاونی مسکن به علت تخلف مدیر و اعضای هیأت مدیره منحل شده و امر تصفیه توسط مدیر تصفیه در جریان است؛ از سوی دیگر، در نتیجه دعوای طلبکاران، شرکت تعاونی به پرداخت دیون شرکت محکوم شده است؛ آیا وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه شرکت تعاونی مسکن منحل شده مسموع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اطلاق مقررات حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شامل تمامی اشخاص مدیون از جمله شرکت‌های تعاونی مسکن می‌شود؛ مگر در مواردی از قبیل ورشکستگی که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران از تاریخ توقف حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارند؛ بنابراین در فرض سؤال که شرکت تعاونی مسکن به علت تخلف مدیر و اعضای هیأت مدیره منحل شده است، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه باقی است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شرکت مزبور بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *