حق را باید گرفت

حق را باید گرفت

“ممکن است برای طرح دعوی بدوا احراز مطلبی یا ابطالتصمیمی از جانب دیوان عدالت اداری لازم باشد که به گمان من در موردبحث آلودگی هوا چنین مورد یا مواردی یا اصلا وجود ندارد و یا بسیارجزئی و استثنایی است به‌هرحال اگر چنین موردی وجود داشته باشدابتدا باید ابطال تصمیم اداری موجه ضرر از دیوان عدالت اداری خواستهشود و بعد اقدام قانونی جهت مطالبه خسارت به عمل آید لکن همچنانکه عرض کردم بنابر اصل،مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه‌هایدادگستری هستند و در صورت طرح دعوی مکلف به رسیدگی می‌باشند. از نظر هزینه‌ی دادرسی چون ممکن است هزینه چنین دعاوی بالاو از توان مردم عادی خارج باشد می‌توانند ضمن طرح دعوی تقاضایاعسار از هزینه دادرسی بکنند و بالاخره چون ممکن است موضوع موردنظر افراد و اشخاص خسارت دیده جنبه فنی و تخصصی داشته باشد-کهدارد-افراد و مردم عادی که قادر به تقبل هزینه‌های مشاوره و حق الوکالهنیستند می‌توانند به اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستریمراجعه و مشاوره دریافت کنند و اگر عدم توانایی مالی ایشان ثباتشود و دعوایی هم که می‌خواهند مطرح کنند،مستند و قابل پیشرفتباشد اداره معاضدت به آنها وکیلی خواهد داد که ابتدا از ایشان چیزینمی‌خواهد و حق الوکاله خود را در صورت موفقیت در دعوا از طرف مقابل(در این مورد از دولت)خواهد گرفت.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *