نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۲۱

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

 

استعلام :

در مواردی که دعاوی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف مطرح باشد، تکلیف دادگاه چیست؟ به عنوان مثال، در صورتی که خواهان دعوای استرداد لاشه چک را در شهر «الف» مطرح کند و پس از تشکیل جلسه رسیدگی، خوانده در حوزه قضایی «ب» دعوای مطالبه وجه چک‌های مذکور را اقامه کند و وکیل خواهان دعوی استرداد لاشه چک در راستای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی توأمان را درخواست کند، تکلیف دادگاهی که به دعوای مطالبه وجه چک رسیدگی می‌کند، چیست و این دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دعاوی مرتبط با دعوای مطرح شده در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی است و به پرونده‌هایی که در حوزه‌‌های قضایی مختلف تشکیل شده و مطرح است، قابل تسری نیست؛ با این توضیح که فقط دعاوی مرتبط با هم که در شعب مختلف یک حوزه قضایی مطرح باشد، وفق مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون پیش‌گفته باید در یک شعبه تجمیع و رسیدگی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *