نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۴

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

استعلام :

با عنایت به اینکه امضای صورتجلسات دادگاه از سوی مقام قضایی الزامی است و نظر به اینکه رسیدگی‌های محاکم به سمت الکترونیکی شدن و حذف کاغذ پیش‌ می‌رود و از آنجا که در بسیاری جلسات دادگاه‌ها به خصوص دادگاه کیفری یک، اوراق صورتجلسات اظهارات طرفین و یا انشای رأی و مانند آن بسیار زیاد بوده و سیستم نیز صرفاً در انتهای آخرین سطر از آخرین برگه امضای مقام قضایی را درج و محلی برای امضای اصحاب پرونده تخصیص می‌دهد و در ذیل اوراق قبلی محلی برای درج امضای اصحاب پرونده وجود ندارد، آیا در صورتمجلس‌های سیستمی نیز امضای ذیل تمامی اوراق الزامی است و یا آنکه امضا در انتهای صورتمجلس کافی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این که اسناد تنظیمی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) اعم از صورتجلسه، قرارهای اعدادی و نهایی به صورت الکترونیکی و یکپارچه در یک فایل متنی ثبت و ذخیره می‌شود، امضای الکترونیک مقامات قضایی و اصحاب دعوا در پایان سند کفایت نموده و با توجه به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخه الکترونیکی آن کافی و معتبر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *