نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۴

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

استعلام :
در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز باشد، آیا هزینه دادرسی باید به نرخ روز تقدیم دادخواست محاسبه و وصول شود و یا خواسته باید به نرخ روز تقویم شود و یا آنکه به طور کلی نیازی به تقویم خواسته نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مهریه به نرخ روز مطالبه شده است، ملاک پرداخت هزینه دادرسی به میزان مهریه به نرخ روز زمان تقدیم دادخواست است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *