دفاعیات بهمن کشاورز از پرونده تسخیری زنا

دفاعیات بهمن کشاورز از پرونده تسخیری زنا

ریاست محترم شعبه … محکمه کیفری ۱ تهران احتراماً. در مورد اتهام موکله خود موضوع پرونده کلاسه فوق را که وقت رسیدگی آن ساعت ۹:۳۰ صبح روز جاریست به عرض می‌رسانم. اولاً- بینه و شاهد در قضیه وجود ندارد (تنها گواه موضوع – برادر موکله – مواقعه را به چشم ندیده، بلکه از اوضاع و احوال – یعنی سرخی چهره طرفین – وقوع آنرا احتمال داده است. پس دلیل اثباتی موضوع ماده ۹۱ در ما نحن فیه موجود نیست. ثانیاً- در مورد اقرار موکله باید توجه شود که: الف- نامبرده در مراحل قبل از محکمه به مطلق “مورد تجاوز واقع شدن” اقرار کرده که “تجاوز” اعم است از ملامسه و تفحیذ و جز آن. ب- عندالحاکم، موکله نه تنها وقوع دخول کامل را قبول نکرده بلکه بالصراحه منکر آن شده است. علی ای حال، چه اقرار موکله را واجد شرایط اقرار صحیح ندانیم و چه مورد را مشمول ماده ۸۸ بدانیم، حد ساقط خواهد شد. ثالثاً- صرف باردار شدن موکله- با توجه به فقد ادله اثباتیه زنا و با عنایت به ماده ۹۰ قانون حدود و قصاص- مثبِت اتهام نیست. چه از نظر علمی باردار شدن دختری در نتیجه اعمالی غیر از زنا به معنی اخص کاملا محتمل است. رابعاً- به این مجموعه انکار مکرر… را- که با توجه به متاهل بودن، و برخلاف موکله که فاقد شوهر است، معنی دخول کامل را خوب می‌داند- می‌توان اضافه کرد، و با جمع این مطلب با گزارش پزشکی قانونی حاکی از سالم بودن پرده بکارت موکله، قائل شد به اینکه دخول، به نحوی که موجب شمول تعریف زنا نسبت به مورد شود، محقق نشده است. بنا به مراتب ماده استنادی (۱۰۲) ناظر به مورد نیست و از جهت ارتکاب زنا تقاضای برائت موکله را دارم. در مورد تعزیر وی از جهت ارتکاب فعل حرام- با توجه به جوانی و جهالت نامبرده- استدعای رعایت تخفیف و رافت اسلامی را دارم.
با تقدیم احترام وکیل تسخیری بهمن کشاورز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *