گزارش پرونده موضوع: (ضرب و جرح منجر به فوت)

گزارش پرونده موضوع: (ضرب و جرح منجر به فوت)

صفحه ۱- ساعت ۹:۳۰ ۲۷ خرداد ۱۳۶۱ مجروح به بیمارستان مراجعه و در بخش اعصاب بستری شده و فوت کرده است (در حاشیه پدر مراجعه کرده و اظهار نموده که متوفی پسرم است و او را در قریه زنجان کشته‌اند). صفحه ۳- معاینه جسد: زیر گلو آثار ضربه از مخ و ناحیه پیشانی سمت راست، کوفتگی و خون مردگی در ناحیه لگن سمت راست و پهلو و سینه جرح به طول ۴ سانتی‌متر، سمت چپ با ضربه جسم سفت ورم و هماتومی در ناحیه مغز دیده می‌گردد. علت مرگ ضربه و خونریزی مغزی. صفحه ۴- پدر: پسرم گوسفندان را از من گرفت بعد او را خون آلود پیدا کردیم در حضور شهود گفت مرا کتک زدند و متواری شدند. صفحه ۶- شکایت پدر و معرفی شاهدان و تاکید اینکه ۸۰ هزار تومان پول نقد همراه داشت که به سرقت برده‌اند. صفحه ۹- گزارش بازرس محل: گویا اشخاصی مقتول را مورد کتک کاری نموده و دستهای مجروح را از پشت بسته و فرار نموده‌اند شاهدان همگی گواه دادند که دیده‌اند وی را زده اند و شهادت دادند و اینکه یک دستگاه ماشین سواری آبی رنگ را پشت خاک دیده‌اند نمی‌دانند مال او است یا نه مسافرین گفته اند مال وی است. صفحه ۱۷- شاهد: بنده او را با ماشین خود به اتفاق دو نفر دیگر در گردنه دیدم که به سوی شهر در حرکت بود هویت دو نفر را نمی‌دانم. صفحه ۱۹ بازجویی از شاهد: بنده در زنجان منزل خوابیده بودم آمدند گفتند، با برادرم رفتیم و او اورا کتک زدیم. صفحه ۲۰- بازجویی از شاهد: اقرار به اینکه برای وصول طلب سراغ او رفته و او دو کشیده به وی زده بود و ندید که برادرش با چوب زده یا نه (برادرش از قهوه چی چوب گرفته) و دست و پای او را هم برادرش بسته است برداشتن پول را انکار می‌کند صفحه ۲۱ اظهارات مادر مقتول: پسرم ۸۰۰۰ تومان از قولنامه خانه و ۱۵ هزار تومان از پدرش داشته برده‌اند و از خودش پرسیدم و او گفته که کسانی که مرا زدند پول را بردند. صفحه ۲۲- اظهارات پدر مقتول: پسرم ۱۵ روز قبل طلاق زنش را داد و تمام مهریه و حقوق او را پرداخت کرده است. صفحه ۴۱- بازپرسی از یکی از متهمان: من و برادرم با همدیگر می‌رفتیم ده با … برخورد کردیم با او رفتیم با مقتول دعوا کردیم و او با چوب او را زد و دستش را بست من فقط سیلی زدم کیفرخواست ماده ۱۷ و ماده ۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *