گزارش بهمن کشاورز از پرونده درگیری منتهی به ضرب و جرح

گزارش بهمن کشاورز از پرونده درگیری منتهی به ضرب و جرح

صفحه ۱- شکایت … در مورد اینکه برادرش … با … (پسر بچه) فرزند … بازی می‌کرده و … دست … را با چوب دستی شکسته. صفحه ۲- اظهارات … در پاسگاه به اینکه … خودکار را از دستش گرفته و بعد از تعقیب پدر او با چوب به دستش زده (و فقط یک زن همسایه حاضر بوده).صفحه ۳- اظهارات پدر مضروب… تکرار مسئله به علاوه اینکه اختلاف بر سر دختر … بوده که پسرم به نام … چند بار به خواستگاری او رفته و نداده‌اند. صفحه ۴- استشهادیه: به طوری که شایع است مراتب مورد گواهی است تایید می‌نمایم. صفحه ۵- اظهارات بانو …: … را دیدم که داشت می‌رفت و گریه می‌کرد و گفت … او را زده و … را دیدم که داشت می‌رفت و چوب دستی هم دستش بود ندیدم که … را بزند. در بازجویی بعدی از دیدن رضا هم صحبتی نمی‌کند. صفحه ۶- اظهارات … تکذیب اظهارات و ذکر اینکه برای خاطر دخترش موضوع را درست کرده‌اند. صفحه ۷- اظهارات … مراتب دروغ است اصلاً با … در یک مدرسه نیستیم که اختلاف داشته باشیم. صفحه ۱۰- … در بازپرسی تکرار مراتب قبل به علاوه یک زن حاضر بود به نام … و سه مرد هم بودند که آنها را به نام نمی‌شناسم. صفحه ۱۲- پدر مضروب در بازپرسی علاوه بر … از … و … فرزند … و یکی دیگر از اهالی هم به عنوان شاهد یاد می‌کند. صفحه ۱۵- برای مضروب که ابتدا شکایت کرده می گوید من از کسی شکایت ندارم و چیزی نمی‌دانم از پدر و برادرم بپرسید. صفحه ۸- نظر پزشکی: ترک خوردگی کامل یک سوم میانی دیافیزکوبیتال با ترک خوردگی موئی شکل یک سوم تحتانی دیافیز رادیال بدون انکسار محور استخوان‌ها مدت معالجه حدود دو ماه. صفحه ۲۲- گواهی دانش آموزان (استشهادیه) شکستگی دست … در فوتبال. صفحه ۹- نامه موکل از زندان و ضمیمه کردن اسامی دانش آموزان. گواهی … از … شنیدم و چیزی ندیدم. گواهی … شنیدم ولی ندیدم (شایع بود) (به سن … توجه شود). … جریان را از خود … شنیدم. گواهی عده از گواهان متهم که متفقاً اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. گواهی … ۱۵ ساله: اظهار اطلاع از زمین خوردن و شکستن دست … . نظر پزشکی بعدی: شکستگی قدیمی استخوان رادیوس در ثلث میانی با ترمیم کامل مشاهده می‌شود نقص عضو ندارد. اظهارات … ۱۸ تیر ۱۳۵۳: در خانه بودم دیدم ساعت ۸:۳۰ صبح پسرم گریه کنان به خانه آمد (صفحه ۱ شکوایه برادرمضروب دیروز بعد از ظهر برادرم پس از ساعات درس به خانه می‌آید) اظهارات خود … صفحه ۲ دیروز غروب عازم منزل بودم. کیفرخواست: گزارش ژاندارمری، گواهی پزشکی، اظهارات گواهان، سایر قرائن موجود در پرونده ماده ۱۷۲
وکیل مدافع در اظهاراتش گفته که برادر شاکی و یک نفر دیگر دختر متهم را دزدیده بودند که به یک سال حبس جنحه ای محکوم شده‌اند. دیوان کشور حکم را موجه و مدلل ندانسته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *