تهیه گزارش پرونده تسخیری سانحه تصادف اتوبوس

تهیه گزارش پرونده تسخیری سانحه تصادف اتوبوس

صفحه ۲- اتوبوس به رانندگی … با مسافر پر از زنجان به میانه عازم بوده. به علت بارندگی و لغزندگی جاده به سمت راست جاده منحرف شده. در نتیجه واژگون شدن اتوبوس دو نفر به نامان … و جوان مجهول الهویه ای فوت کرده اند. ۲۶ آبان ۱۳۵۹ گزارش پاسگاه به دادستان.
صفحه ۴- اظهارات اولیه راننده: بارندگی شدید بود سبب لغزندگی جاده ماشین کشید و واژگون گردید.
صفحه ۵- نظریه کاردان: ساعت ۱۴:۳۰ روز ۲۶ آبان ۱۳۵۹ هوا ابری توام با ریزش باران وضع جاده پیچ. عرض جاده ۷/۸۰ شرایط جاده لغزنده علل مستقیم تجاوز از سرعت مطمئنه.
…مشغول طی کردن جاده زنجان به طرف میانه بوده در کیلومتر ۲۳ زنجان به علت عدم کنترل صحیح وسیله نقلیه ناشی از داشتن سرعت غیر مطمئنه با توجه به موقعیت و وضعیت جاده ابتدا به منتهی الیه سمت راست منحرف و سپس بعد از خوردن چند غلت در محل ترسیمی کروکی قرار می‌گیرد که در اثر آن دو نفر از سرنشینان در دم فوت و راننده و دو نفر دیگر مجروح می‌شوند. در محل تصادف به علت لغزنده بودن جاده هیچگونه آثار خط ترمزی مشاهده نگردید. توضیح اینکه هر دو لاستیک عقب سمت چپ اتوبوس مذکور صاف می‌باشد. … معاینه فنی مقدور نگردید.
علت تصادف: بی‌احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم کنترل صحیح وسیله نقلیه ناشی از داشتن سرعت غیر مطمئنه با توجه به وضعیت و موقعیت جاده در محل تصادف (توضیح: به فاصله ۱۰۰ متری محل تصادف در مسیر اتوبوس تابلوی خطر در گردش به چپ و راست و در ۳۰۰ متری تابلوی جاده لغزنده نصب شده است).
صفحه ۷- بازپرسی اولیه ۲۹ آبان ۱۳۵۹: از تهران به طرف سراب می‌رفتم … هوا بارانی بود ماشین لیز خورد چپ شدم. سرعت من در حدود ۶۰ الی ۷۰ بود. هوا به صورت رگبار بود. (… شوهر بانو … ساکن سراب فوت شده است).
صفحه ۴۳- افسر پلیس راه در بازرسی اعلام کرده است که صاف بودن دو لاستیک سمت چپ عقب با توجه به لغزندگی جاده در موقع تصادف نقص فنی موثر در تصادف محسوب می‌شود.
صفحه ۴۴- کیفرخواست دو فقره قتل غیر عمدی ماده ۲ ق تشدید مجازات رانندگان با رعایت م۳۱ ق م ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *