گزارش بهمن کشاورز از شکایت موکل در رابطه با تجاوز

گزارش بهمن کشاورز از شکایت موکل در رابطه با تجاوز

صفحه ۱- شکایت … در مورد اینکه… جلوی او را گرفته و به داخل خانه … نام انداخته و درب را قفل کرده و بعد دستهایش را بسته و سر و سبیلش را تراشیده‌اند و ضمناً بعداً با سپاهی دانش آمده و گفته‌اند که چرا داخل منزل … که فقط زنش در خانه است رفته‌ای؟ صفحه ۲- شکایت …. به وقوع تجاوز ساعت ۹:۳۰ شب ۱۷ فروردین ۱۳۵۲ با تهدید چاقو تجاوز کرد- فریاد کشیدم عده‌ای در خانه رئیس انجمن ده بودند و … فرزند … فریاد مرا شنیده به رئیس انجمن و سپاهی دانش خبر داده و … را در منزل من دستگیر کردند. (خوابیده بودم که ناگهان دیدم … چاقو به دست به رختخواب اینجانبه وارد شد تجاوز به من نمود)
صفحه ۳- صورتجلسه دستگیرکنندگان که زیر شرح نوشته شده بوسیله … را امضا کرده اند: در تاریخ ۱۷ در منزل خود نشسته بودم داشتم غذا میل می‌نمودم با فرزند کوچکم ناگهان متوجه شدم که از بالای دیوار حیاط چیزی پایین آمد من که داشتم غذا می‌خوردم بیرون رفتم و مردی به نام … را در حیاط مشاهده نمودم. ناگهان گفت من به شوهر تو کار ندارم به خودت کار دارم و می‌خواهم عمل نامشروع انجام دهم و چون من چنین زنی نبودم برای دفاع از عصمت خود فریاد زدم و اهالی ده آمدند و یک مرتبه سپاهی دانش هم با عده‌ای آمد و … را گرفتند.
صفحه ۴ و ۵ – بازجویی از … در ژاندارمری … یک مرتبه درب اتاق را باز کرد آمد داخل اتاقم بچه را می‌خواباندم چاقو در دست داشت گفتم چرا آمدی گفت آمدم با شما بخوابم و عمل با شما انجام دهم من گفتم شما باشید تا من درب حیاط را ببندم آمدم داخل حیاط هوار کشیدم وقتی بیرون آمدم درب اتاق را چفت کردم به من تجاوزی شده.در خانه ما قبلاً آمد و شد نداشته. …چاقو را از دستش گرفت نمی‌دانم به کی داد.
صفحه ۶ – بازجویی از …. در ژاندارمری: در خانه‌ام با سپاهی و چند نفر نشسته بودیم … آمد و گفت … می‌گوید … خانه بانو … رفته او را گرفته‌ایم شما هم بیایید. ما و سپاهی رفتیم درب را باز کردیم رفتیم داخل و دیدیم … خانه است. سوال: موقعیکه شما رفتید … داخل اتاق بود؟ بله داخل اتاق بود و در بسته بود دست … چاقو ندیدم سپاهی جیب‌هایش را بازرسی کرد چاقویی به دست نیامد. سوال: به نظر شما آنها روابطی نداشتند؟ یک ماه قبل سپاهی به من گفت  لب رودخانه با هم حرف می‌زدند و سپاهی مشکوک شده بود
صفحه ۷ – بازجویی از سپاهی در ژاندارمری: در منزل رئیس انجمن بودم خبر دادند رفتیم در اتاق بودند جوابی نداد … و … هم بودند چاقو در دستش ندیدم او را گرفتیم و بستیم در جیبش هم چاقو نداشت صفحه ۸ – بازجویی از … در ژاندارمری: با تراکتور به صحرا می‌رفتم … مرا صدا کرد و گفت … را داخل منزل گرفتم تنها می‌ترسم که در را قفل کرده‌ام سپاهی را خبر کن آمدیم … را گرفتیم و تحویل دادیم چاقو نداشت.
صفحه ۹ – بازجویی …: شب می‌رفتم در خانه … باز بود و در اتاق باز و بسته می‌شد رفتم دیدم با … گلاویز است بانو سر و صدا می‌کرد و می‌گفت چرا آمدی می گفت آمدم با شما بخوابم درب اتاق را بستم او را گرفتم چاقو نداشت لباس تنشان بود نمی‌دانم تجاوز شد یا نه. در بودن شوهر … رفت و آمد داشتند. صفحه ۱۰ و ۱۱ – اظهارات … در ژاندارمری: می خواستم منزل … بروم جنب خانه بانو … ۵ نفر مرا گرفتند بردند انداختند خانه … و این پنج نفر … هستند و محرک آنها … آنها را تحریک کرده‌اند و اصلاً با هم پرونده داریم و مرا چاقو زده بودند که رضایت دادیم سپاهی سرم را تراشید و یک شب و یک روز در طویله حبس کردند و سپاهی و این پنج نفر مرا کتک کاری کردند و چوب در مقعد من فرو کردند و سبیلم را تراشیدند. سوال: آیا ضرب و جرحی به شما وارد آمده و احتیاج به دکتر دارید؟ دلم درد می‌کند دکتر نمی‌خواهم به منزل آمد و شد نداشتم
صفحه ۱۵ – گزارش پزشکی در مورد اینکه چوب در مقعد یحیی نکرده‌اند
صفحه ۱۷ ۱۸ ۱۹- از دیوار آمد و در را شکست … دم در ایستاد و نگذاشت فرار کند و … دیگران را خبر کرد نمی‌دانم چاقو چه شد … هم از دیوار آمد
صفحه ۲۰ و ۲۱ اظهارات …: عیناً تکرار مراتب قبل صفحه ۲۷ و ۲۸: اظهارات سپاهی تکرار مراتب قبلی به اضافه اینکه نسبت به ….ضرب و شرحی نشده و سرش را نتراشیده‌اند و ضمناً از روابط قبلی آنها هم بی‌اطلاع است
صفحه ۳۲ – اظهارات تکرار مطالب قبلی
صفحه ۴۶- اظهارات در بازرسی: همسایه … هستم  شب صدای عیال او را شنیدم و داشت فحش می‌داد من رفتم ببینم چه شده دیدم …. را در داخل خانه او می‌خواست به من حمله کند که در را بستم و فریاد زدم که آمد به وسیله او دیگران را خبر کردم او را گرفتیم.

صفحه ۵۷ – تفهیم اتهام به موکل انکار مجدد.

صفحه ۵۸ – قرار مجرمیت بازپرس (با توجه به شکایت بانو و شوهرش و اینکه متهم مذکور در اتاق با … شبانه تسخیر شده بود و موضوع مورد تایید گروهان هم هست) نظر دادیار: اعمال انتقالی به فرض وقوع، اعمال مقدماتی است و شروع به جرم هتک ناموس محسوب نمی‌شود چون به عملیات اجرایی نرسیده بازپرس به نظر خود با دقت موضوع برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال می‌شود و نظر بازپرس تایید می‌شود
صفحه ۶۰ – کیفرخواست ادله شکایت شاکی گزارش ژاندارمری شهادت شهود و سایر قرائن ماده ۲۰۷ و ۲۰ ق م  شروع به هتک ناموس به عنف از زن شوهردار
رای دادگاه: ۶ ماه حبس تادیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *