تهیه گزارش قتل غیر عمد بر اثر تصادف توسط بهمن کشاورز

تهیه گزارش قتل غیر عمد بر اثر تصادف توسط بهمن کشاورز

-برگ ۴: اظهارات … «بیرون منزل بودیم … من داخل رفتم … بین دیوار و چرخ کامیون ماند.
– برگ ۳: اظهارنظر سه راننده پایه یک «تقصیر با عابر است که ناگهانی از منزل بیرون دویده»
– برگ ۲: اظهارات … «بچه از خانه بیرون دوید … پسر بچه ای گفت نگهدار… بچه را به دکتر رساندم.
– برگ ۱: اظهار نظر دکتر… «بچه خراشهای پوستی وسیع در پشت و بازو و ساق دست که به نظر می رسد توسط وسیله ای به زمین کوبیده شده و خراشهای مزبور از تصادم بچه با زمین بوجود آمده است. بچه دارای هیجان فوق العاده زیاد و رنگ صورت سفید است. طول درمان صرفنظر از عوارض ۸روز.
– برگ ۵: کروکی «در کنار کروکی که به رنگ آبی است علامت عبور کامیون ممنوع با خودکار سیاه اضافه شده.
– برگ ۱۳: گواهی بیمارستان … «پارگی سرتاسری دیافراگم، کشیده شدن کبد بداخل قفسه صدری» جسد جهت معاینه پزشکی قانونی ارسال نشده و دلیل فوت همان گواهی بیمارستان است.
– برگ ۲۳: «علت نصب تابلو جلوگیری از خرابی پل بوده …» پس اگر از راهی غیر از پل آمده باشد اشکالی ندارد.
– برگ ۲۶: ضمن آزمایش معلوم شده که کامیون می تواند بدون استفاده از پل وارد خیابان … گردد.
– برگ ۲۷: در داخل آب و مسیر رودخانه قبل از آمدن اتومبیل کمپرسی آثار چرخ مشاهده نشد!!!
برگ ۲۷: اظهار نظر رئیس پلیس راه درمورد مورد علت تصادف «۱- بی احتیاطی راننده بعلت عدم توجه به جلو و طرفین ۲- بی احتیاطی والدین کودک به رها کردن طفل خود …
– برگ ۲۸ نظریه رئیس پلیس راه در مورد تابلو عبور ممنوع «چون فقط به علت ضعف پل بوده موثر در مقام نیست».
– برگ ۳۹: نظر پزشک قانونی مرگ در اثر خونریزی داخلی و شوک ناشی از آن که در اثر برخورد با جسم سخت بوده.
– برگ ۴۶: اظهارات مادر طفل «من و بچه ها آماده بیرون رفتن بودیم … بچه ای که تصادف کرد جلوتر از ما رفت … یک پایش بیرون و یک پایش تو بود که کامیون به او زد»
– برگ ۶۱ دادیار مادر را مجرم ندانسته و مثال زده «کسی که سوئیچ به راننده بی گواهینامه می دهد شریک یا معاون جرم نیست و … الخ»
– برگ ۶۶: علناً دروغ می گوید (در مورد اینکه مادر طفل با آنها بیرون در بوده …) و سخنانش مغایر گفته های مادر طفل است.
– برگ ۶۸ … کلانتری پاسبان اظهار می دارد که عبور کامیون از پل را به قرینه گفته وگرنه عبور کامیون از طریق رودخانه هم ممکن است.
– برگ ۸۱: «علت تصادف بی احتیاطی راننده هنگام عبور از خیابان باریک و پیچ دار بعلت عدم توجه کافی به جلو و طرفین»
– برگ ۸۴ به استناد م ۲ ق ت ر  تقاضای صدور کیفرخواست جنایی به علت عبور از محل ممنوع شده است.
– کیفرخواست: قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی.
اتومبیل در حال عبور و رانندگی از محلی که عبور از آن ممنوع گردیده بود و در ابتدای مسیر تابلوی عبور کامیون ممنوع نصب شده بود
ادله: گزارش کلانتری، مشاهدات قاضی تحقیق، نظریه کاردان فنی، گواهی پزشک، شهادت شهود و اقرار متهم و سایر قرائن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *