یادداشت برداری بهمن کشاورز از پرونده

یادداشت برداری بهمن کشاورز از پرونده

سال ۱۳۵۳

صفحه ۱.شکایت موکل ژاندارمری تهران نو در مورد دعوای دو نفر با او در گرمابه به تحریک … صاحب گرمابه (۱۴ فروردین ۱۳۴۸)
صفحه۲. شکایت … در مورد مجروح شدنش به وسیله موکل (جریان خواستن تیغ و ایراد ضرب با میله آهنی)(۱۴ فروردین)
صفحه۳. بازجویی از موکل: گفتند تیغ می خواهیم گفتم ندارم میروم میخرم گفتند: می خواهم نیارید جواب داد گفت: شما که ریش ندارید که تیغ می خواهید گلاویز شدیم زمین خوردند (۱۴ فروردین)به سابقه کار ۱۰ ساله موکل در حمام و مسئله زمین خوردن توجه شود.
صفحه ۴.بازجویی از … با دوستم به نام …. به حمام رفتیم … از …تیغ خواستیم گفت: ندارم گفتم: دو ریالش را میدهم گفت: دو ریال را نان بخر بخورو .. دعوا شد …
صفحه ۵.شکایت موکل به ژاندارمری در مورد محاصره حمام و امکان برخورد و تقاضای تامین جانی (در منزل آقای … مخفی شده است)( ۱۵ فروردین ۱۳۴۸)
صفحه ۶. تحقیق مجدد از موکل: تکرار اظهارات در مورد  محاصره حمام و استناد به تحقیق محلی (در تحقیق محلی یک ماشین و چند موتور تایید میشودصفحه ۷)
صفحه ۸. تحقیق از … مدیر گرمابه: تکذیب دخالت در حمله به موکل و تایید مسئله مضروب شدن مشتریان با قید این که موکل را لوله به دست در حال ورود به حمام دیده و بعد مشتریان را مجروح مشاهده کرده
صفحه ۹. نظرپزشکی قانونی در مورد … کبودی بازو و پارگی پیشانی با جسم سخت (دو هفته)
صفحه ۱۰. گزارش ژاندارمری:… گفتار … را تایید کرده (دروغ).
صفحه ۱۲. اعلام رضایت شکات
صفحه ۱۴. نظر پزشکی قانونی در مورد … :طحال برداشته شد، نقص عضو ۲۰ درصد، ضربه با جسم سخت، طول درمان از تاریخ وقوع ۲۵ روز
صفحه ۱۶.اظهارات موکل در بازپرسی: منکر نزاع با شکات میشود ولی مشاجره لفظی را قبول دارد و به شهادت … نام استناد می کند
صفحه ۲۶. دستور جلب … به عنوان مطلع: پدرش می گوید: برای کارگری به بندرعباس رفته
صفحه ۲۸. دستور جلب … به عنوان مطلع
صفحه ۴۴ و صفحه ۴۸ بازپرسی از موکل و تایید اظهارات سابق
صفحه۵۰.کیفرخواست: ایراد ضرب منتهی به نقص عضو
ادله:
۱- شکایت بدوی شاکی
۲- گزارش مامور ژاندارمری
۳- گواهی پزشکی قانونی
۴- سایر قرائن و امارات ماده ۱۷۲ تاریخ وقوع ۱۵ فروردین ۱۳۴۸(۲ تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۲ قابل تبدیل به ۶ ماه حبس معلق)
ایرادات:
۱- تاریخ وقوع بزه ۱۴ فروردین ۱۳۴۸ است نه ۱۵ فروردین ۱۳۴۸ صفحه۵۰
۲- از … تحقیق شده
۳- موکل تغییر نشانی خود را اعلام کرده ولی اخطار به نشانی سابقش فرستاده شده
موجبات تخفیف: بند های ۱ و ۳ (قسمت اول) و ۵ ماده ۴۵ ق- ع
موجبات تعلیق:
۱- گفتار دو شاکی در مورد نحوه شروع نظاع و گفتگوهای اولیه تناقض دارد
۲- به فرض وقوع گلاویزی ایجاد ضایعات در نتیجه زمین خوردن محتمل است (چون پارگی طحال در نتیجه زمین خوردن امری طبیعی است و بسیار سابقه  دارد)
۳-لشگر کشی و محاصره حمام در روز بعد از واقعه آن هم به وسیله چند موتور و یک ماشین صحت گفتار موکل را در مورد اسباب چینی صاحب گرمابه تایید می‌کند
۴- رضایت دادن ناگهانی شاکیان و گم شدن آنها نیز موید همین نظر است
۵- میله آهنی را فقط یکی از شاکی ها و مدیر گرمابه مطرح کرده
۶- معلوم نیست چرا از … نام که شاهد موکل بوده، تحقیق نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *