دفاعیات بهمن کشاورز موضوع: دادخواست جهت ابطال شناسنامه

دفاعیات بهمن کشاورز
تقدیم دادخواست جهت ابطال شناسنامه
سال ۱۳۵۲

موکل: دوشیزه … ساکن تهران خیابان پهلوی – خیابان …پلاک …
وکیل: بهمن کشاورز وکیل پایه یک – ساکن تهران خیابان کاخ کوچه … پلاک … طبقه چهارم
طرف: اداره آمار و ثبت و احوال تهران و هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی
موضوع وکالت: تقدیم دادخواست جهت ابطال شناسنامه شماره … که مورد استفاده موکل است و صدور شناسنامه جدید برای وی
حدود اختیارات: پژوهش – تعیین مصدق و کارشناس – استرداد دعوی – جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث – دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده – حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی تا اخذ نتیجه (ابطال شناسنامه سابق و دریافت شناسنامه جدید) جهت وکیل تصریح میشود.
حق الوکاله: طبق تعرفه
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۵۲
خواهان: دوشیزه … نام پدر … شهرت … شغل دانشجو. تهران خیابان پهلوی
وکیل: بهمن نام پدر کریم، شهرت کشاورز، شغل وکالت، تهران خیابان کاخ
طرف: اداره آمار و ثبت احوال
خواسته: ابطال شناسنامه شماره … و صدور شناسنامه جدید به شرح مندرج در دادخواست
ریاست محترم دادگاه شهرستان تهران
محترما نظر به اینکه موکل از بدو تولد تا کنون از شناسنامه خواهر متوفای خود به شماره …صادره در تاریخ پنجم آذر ۱۳۰۸ استفاده میکرده که متوفا حسب مندرجات شناسنامه متولد پنجم آبان ۱۳۰۸ بوده و طبق اطلاعات موجود (که در استشهادیه تقدیمی نیز منعکس شده است) حدود یک ماه پیش از تولد موکله فوت کرده و با توجه به اینکه تاریخ تولد واقعی موکل بیستم فروردین سال ۱۳۱۹ خورشیدی است، صدور حکم ابطال شناسنامه وی (که متعلق به غیر است) و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد فوق‌الذکر از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست. مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱. رونوشت و فتوکپی شناسنامه موکل هر یو ۲ نسخه
۲. فتوکپی استشهادیه و اصل آن ۲ نسخه
۳. وکالتنامه جهت احراز سمت یک برگ
– و پدر ایشان به علت علاقه ای که به دختر ده ساله در گذشته خود داشته شناسنامه وی را به فرزند جدید الولاده خویش اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *