دفاعیات بهمن کشاورز موضوع: تحقیق در رابطه با قتل غیر عمد (تصادف)

دفاعیات بهمن کشاورز
موضوع: تحقیق در رابطه با قتل غیر عمد (تصادف)

سابقه رانندگی: ۱۰ سال –  نوع برخورد: از جلو سمت راست  –  وضعیت حرکت: منحرف به راست داخل محل خاکی  –  جهت حرکت: شمال شرقی – وضعیت وسیله نقلیه: بدون عیب
عابر: محل عبور = نشسته در محل خاکی (پیاده رو)! حرکت = متوقف
جاده: مربع خاکی (پیاده رو)!
علل تصادف: علل اولیه = لزوم کنترل بیشتر رانندگان علل قبلی= بی توجهی راننده کامیون علل مستقیم = تخلف از مقررات
شرح تصادف و عللی که منجر به آن گردیده: مقارن ساعت وقوع تصادف پسر بچه ای ۹ الی ۱۰ ساله که در قسمت خاکی نبش خیابان ۱۲ متری نظام مافی که محلی در حکم پیاده رو می باشد نشسته بوده که در همین لحظه کامیون شماره … به قصد دور زدن در خیابان مذکور که از مسیر جنوب به شمال در حرکت بوده وارد محل فوق‌الذکر شده (پیاده رو بزرگ ساخته نشده) و با لاستیک جلو سمت راست به علت عدم توجه به جلو و سمت راست برخورد و عابر مجروح می گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل می گردد و طبق اطلاع، عابر مذکور فوت می‌نماید محل برخورد کامیون با عابر در حکم پیاده رو بوده و یک محل نساخته شده خاکی نبش خیابان می باشد که کامیون به قصد عقب جلو کردن و دور زدن بنابر اظهار راننده وارد آنجا شده است. ضمن بازدید فنی که از کامیون به عمل آمد فاقد نقص فنی موثر در تصادف بوده و آثار ترمز از وی مشاهده نشد. علت اصلی تصادف بی احتیاطی راننده کامیون بعلت خروج از جاده اصلی و ورود به محل غیر قابل عبور به قصد دور زدن و در نتیجه عدم توجه به جلو و دست راست حین رانندگی.
برگ ۲= آمدم پایین دیدم بچه خورده به چرخ عقب سمت شاگرد، او را به بیمارستان شیروخورشید بردم گفتند کار ما نیست بردم سینا بعد از چند ساعت گفتند بچه مرده.
گزارش مامور ژاندارمری در استعلامیه محلی: پسربچه متوفی یک بچه افلیج بود یعنی از نعمت سلامتی برخوردار نبود و نمی توانست صحیح و همانند یک آدم سالم راه برود و وقتی راه می رفت تمام اعضا بدنش حرکت و یا تکان میخورد. کامیون برای دور زدن خیلی آهسته حرکت نمود در این اثنا پسربچه متوفی از ترس یک مرتبه از جا کنده شد و به عقب رفت بطوری که چرخ های جلوی کامیون از وی رد شده بود چون به سرعت عقب رفت. در این حین به زمین خورد و راننده به خیال اینکه از وی رد شده آهسته حرکت کرد و چون بچه یارای این را نداشت فوری خود را کنار بکشد و فاصله هم کم بود، چرخ های عقب کامیون بچه را زیر کرد که بلافاصله راننده ترمز نمود و خود راننده بچه را به بیمارستان رسانید. گزارش مامور از بیمارستان: بیمار نامبرده فوق در اثر خونریزی داخلی فوت شده.
نامه شماره … از ژاندارمری به دادسرا … کارشناس ساعت ۱۱ به محل حادثه رسیده و گزارش تنظیم کرده (با پسر بچه ای که در حال نشسته بوده!!) … راننده او را به بیمارستان منتقل … راننده اقرار به تصادف و قتل مزبور نمود … (رجوع به تحقیقات اولیه … چند نفر بچه که آنجا بودند گفتند که بچه را زیر کردید …)
گزارش پزشکی قانونی: آثار خورد شدگی و له شدگی استخوان و عضلات ناحیه لگن مخصوصاً در طرف چپ با شکاف عمیق در ناحیه سارکرم و پارگی وسیع پوستی توام با له شدگی عضلات و اعضا شکمی … این آثار و علائم در نتیجه برخورد با جسم سخت ایجاد شده است … علت مرگ شکستگی متعدد استخوانهای ناحیه لگن و خونریزی شدید تعیین گردیده.
در بازپرسی: … این بچه را خدا شاهد است من ندیدم. نمی‌دانم این بچه کجا بود رفت زیر ماشین … نظر بازپرس … به علت ورود به محل غیر قابل عبور … و اظهارات متهم به اینکه اصولاً طفل مقتول را ندیده که این حاکی از عدم توجه کامل حین رانندگی است … (رجوع به اظهارات ناظران و کاردان به اینکه … طفل نشسته بود)
کیفرخواست … بی‌مبالاتی کرده … برای دور زدن وارد پیاده رو میشود که مقتول در آنجا نشسته بوده … طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات رانندگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *