دفاعیات بهمن‌کشاورز موضوع: قتل سال ۱۳۵۰

دفاعیات بهمن‌کشاورز
موضوع: قتل
سال ۱۳۵۰
ریاست محترم شعبه اول دادگاه جنایی
محترما.عطف به اخطاریه شماره … آن دادگاه محترم، راجع به پرونده … در مورد اتهام … به قتل …، به عنوان وکیل شاکیان خصوصی مراتب ذیل را که مستقیما یا  مع الواسطه در استیفای حقوق موکلین موثر است به عرض می رسانم.
اولاً- در مورد اتهام … و … به تحریک قاتل، هرچند که دادگاه استان در مقام رفع اختلاف، حکم بر عدم توجه اتهام به ایشان داده، لیکن بعدا … برادر مقتول (موکل بنده) با ارائه دو برگ فتوکپی از نامه هایی که شخصی به نام … “از قزوین” به برخی از اهالی ده محل وقوع جنایت نوشته و ایشان را برای ادای شهادت به نفع قاتل با تقبل مخارج سفر دعوت کرده است، و به استناد وجود رابطه خویشاوندی بین شخص نامبرده و محرکین احتمالی، تقاضای بررسی مجدد موضوع را نموده است اما علیرغم انطباق مورد بر ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (به علت ارائه دلایل جدید)، به این مسئله کوچکترین توجهی نشده و هیچگونه تحقیقی (لااقل در حد روشن شدن موضوع) از … فوق الذکر بعمل نیامده است. لذا با توجه به اینکه در صورت اثبات دخالت دو نفر نامبرده (… و ….) در قتل … مسیر پرونده دچار تغییر کلی خواهد شد. مستدعی است در این زمینه دستور مقتضی صادر بفرمایند.
ثانیا- در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی، که پیش از انتخاب اینجانب به وکالت معاضدتی خانواده مقتول، تنظیم و تقدیم محضر دادگاه شده است، توضیحاً بعرض می رسد که:
الف- از مقتول زن و طفل هفت ماهه ای باقی مانده است.
ب – مادر مقتول نیز، به حکایت محتویات پرونده، نزد وی زندگی می کرده و تحت تکفل او بوده است.
ج – برادر مقتول بعد از وقوع قتل در نتیجه ناراحتیهایی که به وسیله محرکین واقعه برایش فراهم میشده، به حکم اجبار از ده محل اقامت خود کوچ کرده و بطوریکه اظهار می دارد مایملک خود را به ثمن بخس فروخته و اینک با دست خالی در تهران متکفل خرج مادر پیر خویش و خانواده‌اش به انضمام زن و فرزند مقتول شده است و واضح است که بخصوص این طفل یتیم تا رسیدن به سن رشد راهی دراز در پیش دارد.
د- مقتول، به شرح مندرج در پرونده، ۲۷ ساله بوده و بنابراین فرصت آنرا نداشته است که جهت تامین آتیه زن و فرزند خود اقدام مهمی بعمل آورد و بنابراین هر اندازه از خواسته دادخواست ضرر و زیان که مورد تایید دادگاه محترم قرار گیرد تنها سرمایه زندگی زن بیوه و طفل بی سرپرست او خواهد بود.
با تقدیم احترامات فائقه
۳۰ مرداد ماه ۱۳۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *