گزارشات بهمن کشاورز از پرونده ضرب و جرح سال ۱۳۵۰

گزارشات بهمن کشاورز از پرونده ضرب و جرح
سال ۱۳۵۰

جریان واقعه:
حسب اظهارات شاکی (بر مبنای تحقیقات ژاندارمری) بین شاکی از یکطرف و متهمین از طرف دیگر ظاهراً نزاعی واقع شده که بازهم ظاهراً شروع آن از طریق سیلی زدن شاکی به یکی از متهمین بوده است.
در ۲۱ شهریور ۱۳۴۴ شاکی در ژاندارمری اعلام شکایت می‌کند و متهمین را متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستگی بازو مینماید. متهمین اظهار داشته‌اند که گواهی گواهان را قبول دارند و ملاحظه می شود که جمیع شهود در کلیه مراحل یا از دادن شهادت خودداری کرده‌اند و یا صرفاً برمبنای مسموعات گواهی داده اند (که معتبر نیست).
– عکس ضمیمه شکستگی در زند زبرین ساعد را نشان میدهد حال آنکه در پرونده گاهی صحبت از شکستگی بازوست و زمانی گفتگوی شکستگی ساعد.
– فی الجمله پرونده کلا بر اظهارات شاکی متکی است و دارای مستند قابل توجهی نیست.
– نظریه بهداری اجمالاً دلالت دارد بر وقوع شکستگی در دست شاکی ولی نه به وقوع نقص عضو اشاره شده و نه به درصد آن و معلوم نیست که دلیل ارجاع امر به دادگاه جنائی چه بوده است و احراز نشده است که عکس ضمیمه واقعاً مربوط به شاکی است یا نه؟!
– در برگ ۴۴ پرونده لایحه ای  و استشهادیه ای ضمیمه کرده است دال بر عدم پرداخت بهره ولی … و … و … و …که عمال خودش بوده اند حاضر نشده اند آنرا امضا کنند.
موضوع کیفرخواست:
“شرکت در ایراد ضرب منتهی به شکستگی”. مواد استنادی ۱۷۵ مکرر ناظر به ماده ۱۷۲.
– تاریخ شکایت: ۲۱ شهریور ۱۳۴۴
– موضوع: شکستگی استخوان بازوست حال آنکه ظاهراً قسمت شکسته موجود در عکس مربوط به “زند زبرین” یک دست می باشد و یحتمل که اصولا مربوط به شاکی نباشد.
– طرف … بشرح برگ ۲ پرونده ابتدا نام پسر … بوده است نه متهم.
– گواهان یا از گواهی خودداری کرده‌اند و یا بر مبنای مسموعات گواهی داده‌اند. – در استشهادهای بعدی هم مرتباً صحبت از شنیدن است.
– در نزاع فرضی نیز طبق گزارش ژاندارمری ابتدا شاکی به یکی از متهمین سیلی زده و در واقع محرک وقوع نزاع بوده است (برگ ۱۱ پرونده)
– پدر متهمین که بعنوان محرک نزاع معرفی شده اظهار داشته که اظهارات گواهان را قبول دارد و گواهان که به گفته شاکی عده زیادی در محل حاضر بوده‌اند هیچیک ماجرا را ندیده اند.
– در پرونده ابتدا صحبت از شکستگی بازوست و بعد شکستگی ساعد میشود – در برگ ۴۴ پرونده به انضمام لایحه … برگ استعلامیه ای در مورد عدم پرداخت بهره است که ظاهرا از طرف شاکی تنظیم شده ولی حتی … و … و … و … که عوامل خود شاکی بوده اند آنرا مهر و امضا نکرده‌اند.
– برگ ۵۳ پرونده شامل اطلاع کسانی است که اظهار کرده‌اند اطلاع داریم … و … در منزل یک ماه است بستری هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *