گزارش بهمن کشاورز در خصوص پرونده نقص عضو و دخالت در پزشکی سال ۱۳۵۰

گزارش بهمن کشاورز در خصوص پرونده نقص عضو و دخالت در پزشکی سال ۱۳۵۰

مستندات کیفر خواست
-سرپاسبان … ابتدا رضایت داده ولی بعدا از رضایت خود عدول کرده.
-ابتدا ادعا شده که … با پاسبان در خیابان پهلوی گلاویز شده و بعد گفته اند که جریان در سبزه میدان اتفاق افتاده است.
– بازپرس قرار آزادی مطلق متهم را به جهت فقد دلیل صادر کرده
– میوه فروش چهار فصل که بنا به گزارش مامور، اشتغال … را به امر تزریقات تایید کرده بوده در بازجویی ۱۸ مهر ۱۳۴۷اظهار می دارد که پاسبان به محل تزریقاتی … را نشان داد و اظهار داشت که در اینجا سوزن می زنند؟ و من هم گفتم بله و نگفتم … شخصا سوزن میزند.
– … نیز همین مطلب را تکرار میکند و می گوید که … را نمی شناسد.
– … کفاش همه اظهار بی اطلاعی می کند.
– گزارش راجع به ایراد ضرب ۱۰ فروردین۱۳۴۷
– رضایت سرپاسبان … ۱۴ فروردین ۱۳۴۷
– عدول از رضایت ۲۸ فروردین ۱۳۴۷ – -تاریخ دستگیری مجدد ۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ (بلافاصله گزارش تنظیم و در آن به اعتراف متهم به دخالت در امر تزریق اشاره شده است)
– تحقیق بعمل نیامده که اصولا محل تزریقات پله ای داشته که پاسبان از آن بیفتد و دستش بشکند؟
– متهم اشاره کرده که چون قرار بوده برای تزریق آمپول به بچه سروان برود و شاگردش به او یادآوری نکرده بوده، شاگردش را کتک میزده. از پرونده نمی توان فهمید که اصولاً چطور برای بار اول کار … به کلانتری کشید و پاسبان  به محل تزریقات رفت؟
– پاسبان … در گزارشش اظهار می دارد که به معیت … برای آوردن جواز نامبرده به محل تزریقات رفتیم. حال آنکه در برگ ۹ پرونده مندرج است که “در ساعت ۹ صبح ۱۰ فروردین ۱۳۴۷ با اطلاع تلفنی اشخاص متعدد که … سرپرست بخش تزریقات … می باشد بدون داشتن پروانه کسب… . علیهذا توسط سرپاسبان سوم … احضار در مراجعت سرپاسبان مزبور گزارش داد که نامبرده در حین انجام وظیفه به اینجانب اهانت و گلاویز شده. ظاهراً یکبار به علتی … به کلانتری رفته و بعد همراه پاسبان دوباره به تزریقات برگشته و در عین حال، اتفاقات فوق رخ داده است. (مسئله تزریق آمپول به بچه جناب سروان)
– پاسبان … می گوید (طبق دستور کلانتر همراه  … به محل تزریقات نامبرده رفتم تا مشارالیه پروانه تزریقاتش را در معیت اینجانب به کلانتری بیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *