متن اظهارنامه بهمن کشاورز موضوع پرونده: چک

متن اظهارنامه بهمن کشاورز
موضوع پرونده: چک

مخاطب محترم به عنوان وکیل بانو … مراتب ذیل را به اطلاع جنابعالی می رسانم.
موکله از فرزند مرحوم شما … سه قطعه چک با این مشخصات در دست دارد: ۱- چک شماره … به تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۴۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال ۲- چک شماره … به تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۴۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال ۳- چک شماره … به تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۴۷ به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال که هر سه چک مربوط به حساب شماره … شعبه مرکزی بانک عمران است. نظر به اینکه هیچ یک از چکهای فوق در راس وعده پرداخت نشده و با توجه به اینکه جنابعالی وارث متعهد مرحوم و نیز ولی قهری صغار ایشان هستید و بالاخره با در نظر گرفتن اینکه قصد موکله در وهله اول مصالحه است نه مرافعه، بدین وسیله طبق ماده ۷۰۹ آیین دادرسی مدنی به شما اخطار می کنم که ظرف پنج روز از ابلاغ اظهارنامه بین ساعت ۷ تا ۸ بعدازظهر (باستثنای روزهای تعطیل) به دفتر اینجانب در نشانه فوق مراجعه و یا با تلفن … تماس حاصل فرمائید. بدیهی است در غیر این صورت با عنایت به اینکه، طبق اطلاع، از آن مرحوم ما ترکی که تکافوی این دین را بکند باقی مانده است، از طریق مراجعه به محاکم صالحه، برای استیفای حقوق موکله اقدام خواهم کرد. چنانچه جوابی به نظرتان می رسد، در ستون مقابل مرقوم فرمائید.
با تقدیم احترام بهمن کشاورز
۶ مرداد ۱۳۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *