متن اظهار نامه بهمن کشاورز درباره پرونده چک بلامحل

متن اظهار نامه بهمن کشاورز درباره پرونده چک بلامحل

مخاطب محترم: به عنوان وکیل آقای دکتر … بشرح وکالتنامه شماره … مراتب ذیل را به اطلاعتان می رسانم.
چنانچه استحضار دارید سرکار عالی ظهرنویس چک شماره … به سررسید بیستم آذرماه ۱۳۵۰ عهده بانک سپه باجه … کرج از حساب شماره … صادر شده به وسیله آقای … به مبلغ دویست و بیست و دو هزار ریال هستید. با توجه به اینکه جهت چک مذکور که در وجه موکل اینجانب آقای دکتر … بوده به علت بسته بودن حساب، گواهی عدم پرداخت صادر شده است و مضافاً بسته شدن حساب در این مورد مقرون به سوابقی است که به آن عنوانی علاوه بر صدور چک بلامحل می دهد بدینوسیله به شما اخطار می کنم که ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ رویت یا ابلاغ این اظهارنامه با مراجعه به دفتر اینجانب (در نشانی بالا) ترتیب پرداخت وجه چک با کلیه خسارت وارده را بدهید. در غیر این صورت در مورد استیفای حقوق موکل از طریق مراجعه به محاکم صالحه و از مجاری مدنی و جزائی اقدام خواهم کرد. چنانچه پاسخی دارید در ستون مقابل مرقوم نمائید.
با تقدیم احترام بهمن کشاورز
۱۹ دی ماه ۱۳۵۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *