۴ نهاد مجاز به در اختیار داشتن بازداشتگاه های امنیتی هستند

۴ نهاد مجاز به در اختیار داشتن بازداشتگاه های امنیتی هستند

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها
الف- مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴
۱-سازمان زندانها زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند.
۲-رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل و با تصویب رئیس قوه برای دو سال تعیین می شود و عزل او هم با رئیس قوه است.
۳-انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است و سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش کند. که نیرو های مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل می شوند. در ماده ۹ تنظیم آیین نامه های اجرائی به وزیر دادگستری و رئیس سازمان واگذار شده است
ب -در آئین نامه جدید
۱-به لزوم فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این متهمان اشاره شده است.
۲-به اینکه اداره این زندانها تحت نظر سازمان زندانها است تصریح شده است.
۳-قاضی پرونده و دادستان به بازدید حداقل هر ۱۵ روز یکبار مکلف شده اند.
۴- دز زندان مرکزی هر استان یک بازداشتگاه از این نوع ایجاد می شود محلهای خارج از زندان مرکزی باید با تایید سازمان انتخاب شود و به هر حال در اختیار سازمان خواهد بود.
۵-پرسنل از میان ماموران رسمی سازمان و پس از تایید صلاحیت مراکز امنیتی مربوط به کار گرفته خواهند شد.
۶-استانداردهای نگهداری و حقوق زندانیان طبق آیین نامه اجرائی سازمان باید رعایت شود و مسئولان و کارکنان به حفظ حقوق شهروندی زندانیان مکلف شده اند.
۷-مسئولین بازداشتگاهها به دادن آمار اسامی متهمین خود به صورت ماهانه به رئیس سازمان مکلف شده اند.
نتیجه:
۱-ظاهراً هدف جلوگیری از ایجاد بازداشتگاهها و زندانهای اختصاصی به بهانه امنیتی بودن موارد است.
۲-حقوق شهروندی و حقوق زندانیان ناشی از آیین نامه زندانها باید همچون افراد عادی حفظ و رعایت شود.
۳-هیچ چیز نباید از حیطه کار سازمان زندانها و مامورین رسمی آن خارج باشد یا بشود.
خبرگزاری فارس
۱۸ فروردین ۱۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *