سالروز استقلال کانون وکلا

سالروز استقلال کانون وکلا

سالروز استقلال کانون وکلا
از سال ۱۳۳۱ به بعد کانون های وکلا مستقل بوده اند و از مجموعۀ وکلای مستقل و آزاد تشکیل شده اند. به این ترتیب « دادرسی منصفانه » به عنوان یکی از حقوقی که همه آحاد بشر از آن برخودار هستند، مورد پذیرش قرار گرفت . در حالی که امکان استفاده از خدمات وکلای مستقلی که وابسته به تشکیلات مستقل صنفی خود باشند، رکنی از ارکان « دادرسی منصفانه » است.
وکیلی که وابسته به یک کانون مستقل نباشد و پروانه اش را از قوّۀ قضائیه یا کانونی تحت سیطرۀ آن قوه دریافت کند و همواره بیم آن داشته باشد که اگر «زیادی حرف زد» یا «حرف زیادی زد» پروانه اش ابطال و یا با عدم تمدید مواجه شود، چگونه می تواند استقلال داشته باشد؟
استقلال کانون وکلا حاصل احکام موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین استقلال کانون وکلا ناشی از جبر و زور و خواست فرد یا افراد نیست بلکه نتیجه یک فرآیند قهری است که در جوامع مختلف -به تناسب پیشرفتگی فکری آنها در زمانهای گوناگون- تحق یافته است.
ما می توانیم مدعی باشیم که از این نظر در آغاز،بطور نسبی، از پیشتازان بوده ایم.پس سعی کنیم این حسن سابقه مخدوش نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *