دادگاهائی که در انگلستان بامور مجرمین جوان و کودکان متخلف رسیدگی میکنند

“دادگاهائی که در انگلستان بامور مجرمین جوان و کودکان متخلف رسیدگی میکنند”

نویسنده: محمد رضا مفاضی لیسانسیه قضائی

مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا سال ۱۳۳۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.