قضا و مزاح

قضا و مزاح

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز در هفتاد و هفتمین زادروز بهمن کشاورز و دومین سالروز تاسیس خود کتاب قضا و مزاح را که گزیده ای از چهل سال دیده ها و شنیده ها و خوانده های ایشان است با اجرای هنرمندان محبوب رادیو به علاقه مندان تقدیم می کند.
طراح جلوه های شنیداری و انتخاب موسیقی: محمد شکری
کارگردان: مهدی طهماسبی
ویدیو و پوستر: مجتبی کهرم زاده
ضبط: استودیو صبا
تهیه کننده: بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

 

مقدمه:

قسمت اول:

صداپیشگان این قسمت: احمد لشینی، آزاده تیموری، محمد شکری، سایه کبیری، محمدصادق رزاق مهر

قسمت دوم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد

قسمت سوم:

صداپیشگان این قسمت: مهدیه فضلی ، شاهین ملک زاده ، محمد صادق رزاق مهر

قسمت چهارم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی، سایه کبیری، شاهین ملک زاده

قسمت پنجم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی، آزاده تیموری

قسمت ششم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت هفتم:

صداپیشگان این قسمت: مهدیه فضلی

قسمت هشتم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد

قسمت نهم:

صداپیشگان این قسمت: سایه کبیری، شاهین ملک زاده، محمد صادق رزاق مهر

قسمت دهم:

صداپیشگان این قسمت: شاهین ملک زاده، احمد لشینی، مهدیه فضلی

قسمت یازدهم:

صداپیشگان این قسمت: شاهین ملک زاده

قسمت دوازدهم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، احمد لشینی

قسمت سیزدهم:

صداپیشگان این قسمت: محمد شکری، شاهین ملک زاده، محمد صادق رزاق مهر

قسمت چهاردهم:

صداپیشگان این قسمت: مهدیه فضلی، احمد لشینی، شاهین ملک زاده

قسمت پانزدهم:

صداپیشگان این قسمت: سایه کبیری، محمد صادق رزاق مهر

قسمت شانزدهم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده، محمد شکری

قسمت هفدهم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، شیرین سپهراد

قسمت هجدهم:

صداپیشگان این قسمت: محمد شکری، احمد لشینی

قسمت نوزدهم:

صداپیشگان این قسمت: محمد شکری، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت بیستم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت بیست و یکم:

صداپیشگان این قسمت: سایه کبیری، احمد لشینی، محمد صادق رزاق مهر

قسمت بیست و دوم:

صداپیشگان این قسمت: احمد لشینی، شاهین ملک زاده

قسمت بیست و سوم:

صداپیشگان این قسمت: سایه کبیری، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت بیست و چهارم:

صداپیشگان این قسمت: محمد صادق رزاق مهر، احمد لشینی

قسمت بیست و پنجم:

صداپیشگان این قسمت: احمد لشینی، شاهین ملک زاده

قسمت بیست و ششم:

صداپیشگان این قسمت: محمد شکری، شاهین ملک زاده، احمد لشینی

قسمت بیست و هفتم:

صداپیشگان این قسمت: مهدیه فضلی، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت بیست و هشتم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، محمد شکری

قسمت بیست و نهم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی، شاهین ملک زاده

قسمت سی ام:

صداپیشگان این قسمت: سایه کبیری، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت سی و یکم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، آزاده تیموری، محمد صادق رزاق مهر

قسمت سی و دوم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده

قسمت سی و سوم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، آزاده تیموری، احمد لشینی، محمد صادق رزاق مهر

قسمت سی و چهارم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، محمد صادق رزاق مهر، شاهین ملک زاده، محمد شکری

قسمت سی و پنجم:

صداپیشگان این قسمت: آزاده تیموری، شیرین سپهراد، صادق وفایی، محمد صادق رزاق منش، سایه کبیری، احمد لشینی

قسمت سی و ششم:

صداپیشگان این قسمت: محمد صادق رزاق منش و شاهین ملک زاده

قسمت سی و هفتم:

صداپیشگان این قسمت: محمد صادق رزاق مهر و احمد لشینی

قسمت سی و هشتم:

صداپیشگان این قسمت: محمد صادق رزاق مهر و احمد لشینی

قسمت سی و نهم:

صداپیشگان این قسمت: محمد صادق رزاق مهر و احمد لشینی

قسمت چهلم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی، شاهین ملک زاده

قسمت چهل و یکم:

صداپیشگان این قسمت: شیرین سپهراد، احمد لشینی و صادق وفایی

قسمت چهل و دوم:

صداپیشگان این قسمت: احمد لشینی و صادق وفایی

قسمت چهل و سوم:

صداپیشگان این قسمت: فائزه صالحی، شاهین ملک زاده و صادق وفایی

قسمت چهل و چهارم:

صداپیشگان این قسمت: نگین خواجه نصیر، صادق وفایی، محمدصادق رزاق مهر

قسمت چهل و پنجم:

صداپیشگان این قسمت: فائزه صالحی، شاهین ملک زاده، محمدصادق رزاق مهر

قسمت چهل و ششم:

صداپیشگان این قسمت: فائزه صالحی، امیر زمانی فرد، صادق وفایی

قسمت چهل و هفتم:

صداپیشگان این قسمت: نگین خواجه نصیر

قسمت چهل و هشتم:

صداپیشگان این قسمت: نگین خواجه نصیر، امیر زمانی فرد و صادق وفایی

قسمت چهل و نهم:

صداپیشگان این قسمت: نگین خواجه نصیر، شاهین ملک زاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *