وکیل خود نباشیم

اگر کار به مرحله دعوا و شکایت و دادخواست رسید، هیچ کتاب و جزوه و CD و نواری نمی تواند جای وکیل را بگیرد و شما را از مراجعه به او بی نیاز کند. بنابر این با خواندن این گونه کتابها سعی کنید از ایجاد دعوا – اعم از مدنی یا کیفری – برای خود پیشگیری کنید . اما اگر دعوا ایجاد شد ، با اتکا به این خوانده ها ، سعی نکنید «وکیل خود باشید» .  با مراجعه به وکیل اولاً- متوجه می شوید که اصلاً حقی دارید یا نه؟ ثانیاً- وکیل بررسی خواهد کرد آیا دلایل شما برای اثبات حقتان (اگر حقی داشته باشید) کافی و به اصطلاح«محکمه پسند» است یا نه؟ اگر پاسخ هر دو مورد مثبت بود آنگاه وکیل است که می داند و بلد است دلایل شما را در قالب چه دادخواست یا شکایتی مطرح کند که امید به پیروزی بیشتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.