وکیل باید کلمات و الفاظ را در اختیار خود داشته باشد نه اینکه خود در اختیار الفاظ باشد

لایحه باید کوتاه و موجز ، دارای نظم منطقی و خالی از مطالب غیرمرتبط با موضوع یا غیر موثر در مقام باشد .  لوایح مفصل و کسالت آور – اگر همه خوانده شوند، که ممکن است نشوند- هرگز با اشتیاق خوانده نخواهد شد .  بنابراین پیش از اقدام به نوشتن باید مطمئن شویم به کلیه جنبه های موضوعی و حکمی قضیه کاملاً تسلط داریم .  به این منظور الفاظ و عبارات ذیل باید از متن لایحه حذف شود :  ۱➖ هر لفظ یا عبارتی که وظیفه بیان معنی و مفهوم خاصی را برعهده ندارد مثل ترکیب «در واقع» یا «به طور کلی»  ۲➖ هر کلمه یا تعبیر طولانی که می توان کلمه یا تعبیر کوتاه تری به جای آن به کار برد . مثل «حاضر شدن» به جای «حضور به هم رساندن» یا «مطلع شدن» و «آگاه شدن » به جای «اطلاع حاصل کردن» .  ۳➖ هر قیدی که فعل بدون آن نیز ، معنی مورد نظر را در بر دارد و می رساند مثل «به شدت کوبیدن» ، «بلند فریاد کشیدن» ، «به وضوح توضیح دادن»  ۴➖ هر فعل مجهولی که باعث مکتوم ماندن فاعل افعال شود .  نتیجه کاربرد این روش، به دست دادن نوشته ای ساده و روشن خواهد بود که خواننده مجال سوء تعبیر یا عدم درک آن را نخواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *