وکیل از متهم به ارتکاب جرم دفاع میکند نه از جرم

حتی پس از محکومیت قطعی هم این فرد حقوقی از قبیل حق تقاضای اعاده دادرسی یا آزادی مشروط دارد که می تواند به وسیله وکیلش اعمال شود.  دفاع وکیل با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظریه لزوم شخصی بودن مجازات ها از شخص متهم به ارتکاب جرم است نه خود « جرم ».  به عبارت دیگر وکیل از متهم به قتل، یا سرقت، یا توطئه براندازی یا محاربه یا زنا دفاع می کند نه از نفس قتل و سرقت و براندازی و محاربه و زنا. برخلاف پندار برخی ها، دفاع از متهم همواره در قالب و به شکل نفی کلی اتّهام نیست. بلکه موارد دیگری نیز مصادیق و صورت هایی از دفاع هستند ، مانند : اعلام و تبیین این که هر چند متهم عمل انتسابی را انجام داده اما عنوان جرم چیزی غیر از آن است که دادسرا می گوید. مثلاً قتل عمدی نیست بلکه شبه عمد است ، مناقشه در مسؤول بودن متهم به لحاظ صغر، جنون یا وجود حالت اجبار و اکراه ، اعلام و تبیین وجود عوامل منتفی کننده مجازات ، تبیین موارد تخفیف ، مناقشه در اصل وجود یا میزان اعتبار ادله اثباتی ، تقاضای تعلیق اجرای مجازات.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *