محیط شلوغ و بهم ریخته اتاق وکیل برای مشاوره اصلا مناسب نیست

بعضی وکلا عادت دارند کارهای در دست اقدام شان را روی میز کارشان یا روی میز کنفرانس ( اگر در اطاق باشد ) وحتّی روی زمین ، انبار کنند. چیزهای دیگری مانند استکان های چای و فنجان های قهوه ، تلفن های دفتر ، انواع مداد و قلم و خودکار ممکن است به این مجموعه اضافه شود.  این وضعیت ممکن است « پر کاری » وکیل را به ذهن القاء کند ، اما بی گمان چنین محیطی برای مصاحبه و مشاوره مناسب نیست. برخی وکلا گفتگو با موکّل را از پشت میز کارشان ترجیح می دهند. در مذاکرات و مشاوره های چند جانبه « میزگرد » مناسب تر است . به عنوان یک ضابطه کلی انتخاب موضع و مکانی که شخص در آن راحت تر است به تغییر دادن عادت قبلی در این مورد ترجیح دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.