تضعیف شان مجلس با وظیفه نمایندگی مردم در تضاد است

تضعیف شان مجلس با وظیفه نمایندگی مردم در تضاد است

مردم به نمایندگان خود رأی می دهند و آنها را انتخاب می کنند تا حافظ منافع آنها باشند بنابراین هر اقدام، فعالیت و گفته ای که موضع و شأن مجلس و نمایندگان را تضعیف کند با اجرای این وظایف در تضاد است.
افراد در مراتب بالای اجتماع همواره باید به یاد داشته باشند که آنچه از ایشان صادر شود به کل حرفه یا طبقه اجتماعی ایشان منتسب خواهد شد. نمایندگان مردم در مجلس نیز از آنجا که پس از گزینش نه در موضع نماینده شهر و منطقه خود بلکه نماینده همه مردم ایران محسوب می شوند مقام بسیار والایی دارند و آن گونه که در اصول ۸۴ ،۸۵ ،۸۶ و ۹۰ قانون اساسی آمده است باید برحسن انجام امور، نظارت عالی داشته باشند.
واضح است قرار گرفتن در این مقام اقتضائاتی دارد و یک نماینده از نظر رفتار، ظاهر و تعاملات اجتماعی باید برای همگان نمونه و اسوه باشد بنابراین حسن سلوک و رعایت آداب با همه مردم از ویژگی های نمایندگان ملت است.
فرموده های فراوانی از بزرگان دین ما در مورد تواضع، فروتنی، رعایت ادب و ملایمت با مردم به ما رسیده است؛ شنیده نشده بزرگان دین یا آنان که در میان اهل سیاست برجسته و مشخص بوده اند در برخوردهای عادی و عمومی خود مرتکب دشنام یا تعرض به افراد عادی شوند هرچند همین شخصیت ها در مقابل زورمندان، زورگویان و اهل تکبر از شدت عمل خودداری نمی کردند.ایرنا- دوم دیماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *