آیا می توان نماینده مجلس را بخاطر آنچه در مجلس ضمن نطق پیش از دستور یا مذاکرات مجلس یا سایر مواردی که تبصره ماده هفتاد و پنج بیان کرده است مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد؟

آیا می توان نماینده مجلس را بخاطر آنچه در مجلس ضمن نطق پیش از دستور یا مذاکرات مجلس یا سایر مواردی که تبصره ماده هفتاد و پنج بیان کرده است مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد؟

آیا می توان نماینده مجلس را بخاطر آنچه در مجلس ضمن نطق پیش از دستور یا مذاکرات مجلس یا سایر مواردی که تبصره ماده هفتاد و پنج بیان کرده است مورد تعقیب قرار داد و مجازات کرد؟ حتی اگر مطالب گفته شده صریحا توهین و افترا یا اشاعه اکاذیب بوده یا قابل تعبیر به این عناوین باشد؟
در مجلس خبرگان قانون اساسی وقتی بحث مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می شود نمایندگان به این اعتبار که این قاعده “… برای نماینده یک امتیاز زائد است برخلاف آنچه در اسلام هست…” نسبت به آن موضع منفی می گیرند. اما قانونگذار دراصل ۸۴ قانون اساسی، حق اظهارنظر آزاد برای منتخب مردم را در امور سیاسی، قضائی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی کرده است. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان در قبال کلیه نظرهایی که در مجلس اظهار می کنند و در راستای ایفای مقام نمایندگی آنها است، مصون از توقیف هستند. با توجه به اینکه اصل ۸۶ ناظر بر اصل ۸۴ است آن اطلاق وسیع، مصادیق اصل ۸۶ را تعیین می کند. مجلس خبرگان قانون اساسی از یک سو اصل ۸۶ را با توجه به عموم و اطلاق آن به عنوان تعیین کننده آزادی بیان نمایندگان در مجلس شورا تصویب کرده و از دیگر سو قائل به این بوده که برقراری مصونیت پارلمانی به معنی مصونیت از تعرض از طریق تصویب قوانین عادی نیز هست. همچنین آیین نامه داخلی مجلس در تبصره یک ماده ۷۵ خود اعلام کرده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، بحث های جلسه کمیسیون و اظهارنظرهایی است که برای اعمال اصل ۸۴ انجام می شود. پس در تمامی امور داخلی و خارجی کشور که در راستای اصل ۸۴ است، نماینده بر طبق اصل ۸۴ مصون از تعرض است. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که نماینده ممکن است در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهاراتی بکند که اگر نماینده نبود، ممکن بود اظهارات وی قابل تعقیب باشد.
بنده در انتهای متذکر جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان نهادهای حاکمیتی کشور می شوم. مجلس در راس امور است و حفظ حرمت نمایندگان منتخب ملت در واقع حفظ و حراست از رای مردم و احترام به آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *