نام گذاری خیابان بهمن کشاورز

جلسه شورای شهر تهران و پیشنهاد نام گذاری خیابان هفتم خالداسلامبولی به نام استاد بهمن کشاورز

طی مراسم و پیرو پیشنهاد شورای شهر محترم شهر تهران، خیابان هفتم خالد اسلامبولی(وزرا)، به نام استاد بهمن کشاورز تخصیص یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.