همکاران بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

صدف کهرم زاده

اداری

صدف کهرم زاده متولد ۱۳۵۱. وی سابقه آشنایی با خانواده جناب استاد بهمن کشاورز را از سال ۱۳۵۸ و به واسطه دوستی با سرکار خانم بهارک کشاورز عنوان می کند. وی جناب بهمن کشاورز را پدر معنوی و راهنمای خود و سایر دوستان و اطرافیان در طی سالهای زندگی می داند.
ایشان با تعهد به زنده نگاه داشتن مکتب بهمن کشاورز، حضور و خدمتگزاری در بنیاد حقوقی را فرصتی می داند تا بتواند در جمع محترم یاران بنیاد در این مجموعه خدمت کرده و از هیچ تلاشی دریغ نکند.

مجتبی کهرم زاده

طراحی و گرافیک

مجتبی کهرم زاده، کارشناس حقوق، متولد ۱۳۶۱ وی می گوید از سال ۱۳۸۸ در دفتر جناب بهمن کشاورز، خدمتگزار این مرد والامنش و خانواده و همکاران اصیل و آزاده ایشان بوده است. سراسر مدت این خدمت همراه با ارادتی بوده که روز به روز بیشتر شده، طوری که تحصیل در دوره رشته حقوق را در همین حین بر می گزیند. وی سعی کرده است شاگردی برای تعالیم ایشان باشد و همواره تحت تاثیر درس تقوا و سختکوشی و ادب، اتحاد و همکاری و گذشت و اخلاق حرفه ای، دلسوزی و توجه نسبت به زیردستان و عشق به انسان ها از مکتب این بزرگمرد بوده است، طوری که برای روز به روز این سالها خداوند را شاکر است و از هیچ کوششی دریغ نمی کند تا دوشادوش دوستان و دوستدارانش در مسیر حفظ و ترویج آموزه ها و سیره آن عالیجناب باشد.

پارسا مرتضی پور

انفورماتیک

پارسا مرتضی پور متولد ۱۳۷۴. وی خود را علاقمند و ارادتمند جناب بهمن کشاورز و خدمت در بنیاد حقوقی بهمن کشاورز را مایه افتخار می داند. او امیدوار است همراه با سایر اعضای این مجموعه بتواند در راه زنده نگاه داشتن مکتب ایشان نقشی بر عهده داشته باشد.