بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

به نام خدا

بنیاد حقوقی بهمن کشاورز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسید.

این بنیاد حقوقی تجلی اندیشه های گوناگونی است که برای نگهداری یادگارها و گسترش مکتب بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پرآوازه دادگستری، اندک زمانی پس از سفر نابهنگام او در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، توسط  همسر و فرزندانش- کارآموزان دیرینه اش که بعدها رفیق و همکار او شدند، وکلای ارجمند، دانشجویان و کارآموزان حقوق، دانشگاهیان، رفقای سالیان دورش، قلمداران رسانه و مردم مهربانی که سالیان سال خواننده نگاشته های او در مطبوعات بودند پیشنهاد شد.

اراده راستین این جمع عزیز از ایرانیان بزرگوار، موسسین بنیاد را که همسر و دو فرزند بهمن کشاورز هستند برآن داشت تا با بهره گیری از هم اندیشی و یاری نمایندگانی دانشمند از این جمع  خردمند، گام در مسیر تاسیس بنیاد حقوقی بگذارند. دوازده عضو غیرموسس هیات امنای بنیاد  بزرگانی هستند که سالیان سال با بهمن کشاورز همکلاس، دوست و همکار بوده و با اندیشه ها و اهداف او نه فقط آشنا که زیسته اند. حضور ارزنده شان مایه افتخار بنیاد است و بر بار حقوقی، علمی، اجتماعی و فرهنگی آن می افزاید. تمامی آنانی که در تاسیس بنیاد نفش داشته اند – ورای آن که نامشان در ارکان بنیاد باشد یا خیر-  داوطلبانه و رایگان و در کنار فعالیت های مهم عرصه های تخصصی خود قبول مسئولیت کرده و تاسیس این نهاد مستقل غیرتجاری بی یاری همدلانه آنان امکان پذیر نبود.

بهمن کشاورز با مهری عمیق به مردم بزرگوار ایران زیست، قلم زد و از حقوقشان دفاع کرد. این بنیاد نیز به پیروی از او و راهی که پیمود چنین خواهد کرد. لیک نیک می داند که پیمایش این راه بی همراهی و همدلی و تخصص همین مردم بزرگوار ناممکن است، از این رو دست یاری به سوی همگان دراز می کند و دلگرم به حضور پرمهر مردم ارجمند، جهت پیشبرد اهداف بنیاد است. واپسین سروده و خواست بهمن کشاورز از مردم ایران در راستای حفظ همدلی و اتحاد ملی بود که بنیاد نیز آن را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده، راهش را آغاز و به یاری پروردگار مهربان ادامه خواهد داد.

به سادگی شکنندش چو تک شود انگشت                 ولیک می شکند خصم را چو گردد مشت

در مقدمه اساسنامه این بنیاد چنین آمده:

باسمه تعالی

این “بنیاد”برای گرامی داشت نام و یاد بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری و پاسداشت نیم قرن تلاش های عاشقانه او بنیان گذارده می شود. او که قلمش ننگاشت مگر در دفاع از حق و گام بر نداشت مگر در راه دادخواهی و در دل نداشت مگر مهر مردم بزرگوار ایران زمین. دنیای او دنیای کتاب بود و قلم و دل مشغولیش احقاق حقوق مردم بر پایه عدالت. این بنیاد خواهد کوشید تا مکتبی را که بهمن کشاورز در دوران زندگی پربارش پایه گذاری کرد – و آن نیست مگر مکتب اخلاق در وکالت – نگهداری کرده و ارزش های آن را – که نیستند مگر راستی و نیکوکاری و عدالت اجتماعی برای همه مردم – گسترش و آموزش دهد و در این راه نه چندان هموار از مهر و همراهی تمامی مردم بزرگوار ایران بهره مند شود.

به امید مهر پروردگار مهربان که وکیل است و دادگر، این بنیاد با یاری همراهان و دوستداران بهمن کشاورز گام به عرصه حقوقی وطن پاکمان ایران زمین می نهد تا رهرو و ادامه دهنده راهی باشد که او پیمودنش را آغاز کرد و این راه را پایانی نیست.        

                                               

                                                                          “والله اعلم”