بازرسان بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

افشین صنعتی مقدم

بازرس اصلی

خداوند را شاکرم که در تقدیرم آشنایی با خانواده معزز زنده یاد بهمن کشاورز را مقدر فرمود. بسیار بسیار از این انسان آزاده و فرهیخته آموختم و یاد گرفتم هم اکنون هم با عنایت به تاسیس بنیاد حقوقی بر خود وظیفه دانسته تا قدمی در جهت پاسداشت خدمات ایشان و جاودان نمودن نامشان بردارم، امید که مقبول واقع شود.

زهرا نعیمیان

بازرس علی البدل

متولد سال١٣٣۵، دانش آموخته رشته حسابداری دانشگاه الزهرا و با بیش از چهل سال سابقه کار حسابرسی، حسابداری، مدیریت مالی و بانکداری. ایشان می فرمایند “آشنایی اینجانب با استاد مسلّم اخلاق و ادب جناب آقای کشاورز از سال ١٣۶٩ و همزمان با کارآموزی خانم صدیقه نعیمیان(خواهرم) در محضر ایشان بوده است. به جرات می توان گفت کمتر کسی در طول زندگی، سعادت آشنایی و برخورد با چنین افراد نادری را پیدا می کند و من افتخار آشنایی با ایشان را از مواهب زندگی خود می دانم.”